Behandling

Forside
Grundig undersøgelse!
Behandling En korrekt fysioterapeutisk diagnose er en betingelse for en målrettet og effektiv behandling. Vi giver os god tid til undersøgelse, samtale og information.
Vi arbejder altid sammen med din praktiserende læge efter lægens henvisning. Vi har som en del af det etablerede behandlingssystem mulighed for at medinddrage andre specialister i behandlingen til gavn for dig.

VI HAR TAVSHEDSPLIGT!

Nakke- og rygbehandling
Vi diagnosticerer og behandler efter Mc Kenzie metoden, der lægger op til en aktiv egenindsats.

Genoptræning efter hjerneblødning/blodprop
Genvinde funktionsniveau

Genoptræning efter knoglebrud

Idrætsskader
Flere af os er aktive idrætsudøvere, så personlige erfaringer fra det aktive idrætsliv inddrages i behandlingen sammen med den professionelle viden.
Vi anbefaler, at behandlingen påbegyndes straks, skaden er opstået.

Massage/afspænding
Vi fysioterapeuter er trænede i med hænderne at føle forandringer i muskler, sener, knogler og led. Dette gør massagen effektiv.
Massage virker fremmende på blodforsygningen, afspændende og smertelindrende.

Smertebehandling
Det vil i første omgang ofte være smerter i muskler og led, som bringer dig til os. Det er vigtigt allerførst at lindre smerterne, ved hjælp af f.eks. kulde, varme, manuel terapi og el-terapi.

Et individuelt træningsprogram sikrer det bedste udbytte, og du instrueres i at undgå tilbagefald.

Forside Top